หนึ่งในเว็บไซต็ในเครือ ดิจิตอล โฟกัส
home company profile service reference technology contact us site map
ISO 9001:2000 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ
PRODUCTS
NEWS


นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่น ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ
ของประเทศและในภูมิภาค
ในการจำหน่าย
อุปกรณ์ที่ทันสมัย คุณภาพดี
พร้อมบริการหลังการขายที่ดี
ส่งมอบสินค้าตรงเวลา
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
และพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
จำหน่าย โปรเจคเตอร์ (projector)
ระบบประชุมทางไกล
(video conference)
ระบบเสียงห้องประชุม (conference sound system)
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)
จอพลาสมา (plasma)
และ LED Full color
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สนใจสินค้า โทร
0-2733-9071-4
0-9113-9071    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พร้อมบริการหลังการขาย
จากช่างผู้ชำนาญงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


LINK
ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹ ´èǹ !!!
ºÃÔÉÑ· ´Ô¨ÔµÍÅâ¿¡ÑÊ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺÊÁѤà dealer ·ÑèÇ»ÃÐà·È
àÇçºä«µì ·ÕèÃǺÃÇÁ¤ÇÒÁÃÙéáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÁÕÊÔ¹¤éÒãËéàÅ×Í¡ÁÒ¡ÁÒ CCTV , Access Control à¤Ã×èͧµÃǨ¡ÒÃà¢éÒÍÍ¡ Ẻãªé¡ÒÃì´ËÃ×Í ÅÒ¹ÔéÇÁ×Í, X-ray , Network Camera , IP Camera ¡Åéͧ·ÕèÊÒÁÒö ´ÙÀÒ¾¼èÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµä´é
CCTVThai.com ศูนย์รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด ครบวงจร
 
       DIS DANISH INTERPRETATION SYSTEM
 
CU-4010


             more >>
CU-4010
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าควบคุม
การสนทนาสามารถควบคุม
จำนวนชุดประชุมได้ 100 ชุด
โดยสามารถขยายการควบคุม
จำนวนชุดประชุมทั้งหมดได้
ไม่เกิน 1,000 ชุด โดยต่อ
พ่วงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
จำนวน 10 เครื่อง

CM-4410P


                    more >>
CM-4410P
ชุดประชุมประธานพร้อม
ไมโครโฟนคอห่านและลำโพง
ในชุดเดียวกัน ไมโครโฟนคอ
ห่านแบบอี เลค เตรด
คอนเดนเซอร์ พร้อมสัญญาณไฟ
สีแดงขณะทำงาน
DM-4410P


                   more >>
DM-4410P
ชุดผู้เข้าร่วมการประชุม
พร้อมไมโครโฟนคอห่าน
และลำโพงในชุดเดียวกัน
ไมโครโฟนคอห่านแบบ
อี เลค เตรด คอนเดนเซอร์
พร้อมสัญญาณไฟสีแดง
ขณะทำงานมีลำโพงยึดติด
กับตัวเครื่อง
   
 

home | โปรเจคเตอร์ | projector | conference sound system | video conference | visualizer | plasma | LED | site map 

Copyright © 2007 Thaipresentation.com. All Rights reserve.