RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

SONY

video conferenceVIDEO CONFERENCE
อุปกรณ์ ชุดประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ สำหรับใช้งาน ในห้องประชุม และห้องเรียนทางไกล ที่ต้องการความคมชัด และการเคลื่อนไหวของภาพ ที่สมจริง รองรับการนำเสนอ ข้อมูลประกอบ การประชุม ที่สมบูรณ์แบบ...
  ProjectorPROJECTOR
โปรเจคเตอร์อัจฉริยะ ทำให้การเสนองานของคุณสมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกการนำเสนองานโดยต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์และกล้องวีดีโอ และ DVD
more >>   more >>